We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Хаанаас дэмжлэг авах вэ?

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

See the Community resources on the new site.

React нь олон сая хөгжүүлэгчдийн хамтралтай.

Бид энэ хуудсанд React-тай холбоотой таны оролцож болох зарим хамтралуудыг үзүүллээ. Мөн та энэ хэсгээс нэмэлт интернэт орчинд болон хувьчилсан сургалтын материалуудыг олж авах боломжтой.

React-ийн нийгэмлэгт оролцохоосоо өмнө манай ёс зүйн дүрмийг уншина уу. Бид хувь нэмэр оруулагчдын гэрээгуншаж, олон нийтийн бүх гишүүд удирдамжийг дагаж мөрдөнө гэж найдаж байна.

Stack Overflow

Stack Overflow нь код бичих үед болон тулгараад буй асуудлууддаа хариулт авч болох хамгийн нийтлэг форум юм. reactjs гэсэн tag-аар нэгэнт асуугдсан эсвэл өөрийн асуултаа асууна уу!

Доорх форумууд нь интернэт орчин дахь таны мэдлэгээ давтах, мөн React аппликейшны архитектурын талаар ярилцахад хамгийн тохиромжтой орчин юм. Хэрвээ танд код бичих үед ямар нэг асуулт гарсан бол Stack Overflow-аас хариултаа авч болно.

Энэхүү форумууд нь олон сая React хөгжүүлэгчдээс бүтдэг.

Мэдээ

React-ийн талаар шинэ мэдээнүүдийг Twitter дээр @reactjs-ийг дагах мөн React-ийн албан ёсны блогоор авч болно.

Is this page useful?Edit this page